Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #414396

Cinsiyetin yönlendirilmesi çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?


Erkek cinsiyet organlarına farklı atmosfer basıncı ve farklı pH'ların uygulanması
X kromozomu taşıyan spermin, Y kromozomu taşıyan sperme göre daha yavaş olması
Spermlerin santrüfüj yöntemi ile çöktürülmesi
Semen üzerinde bazı hormon ve kimyasalların uygulanması
Özel bir boya ve slow cytometry (akım sitometrisi) yöntemi kullanılarak X ve Y kromozomu arasındaki farklılığın belirlenmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum