Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #414707

DNA yapısı itibarıyla .............. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ..........................tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar?


asidik - düşük
bazik- yüksek
bazik - düşük
nötr - yüksek
asidik- yüksek

Yorumlar
  • 0 Yorum