Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #595447

Ekstrasellüler kalıtım ile ilişkili organel, aşağıdakilerden hangisidir?


Endoplazmik redikulum

Mitokondri

Golgi aygıtı

Ribozom

Sentrozom


Yanıt Açıklaması:

Ekstrasellüler (hücre dışı) kalıtım olayı, organel DNA’sının aktarımıdır. Hem kromozom hem de mitokondri sadece maternal (anne kaynaklı) gametlerin stoplazmalarında mevcuttur. Paternal (baba kaynaklı) gametlerin stoplazmik mitokondrisi yoktur. Bu yüzden, kloroplastlar veya mitokondrilerde bulunan genlerle ilgili özelliklerin fenotipi sadece maternal ebeveyn tarafından belirlenir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum