Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651426

I.Ökaryotlarda, prokaryotlara göre çok farklıdır.
II.DNA’dan ilk sentezlendiklerinde çok kısadırlar, işlenmeleri sırasında uzarlar.
III.Uzunluğu 70-80 nükleotitdir.
t-RNA ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

Yalnız III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Taşıyıcı RNA (tRNA) yapısı prokaryot ve ökaryotta çok benzerdir. Uzunluğu 70-80 nükleotitdir. DNA’dan ilk sentezlendiğinde oldukça uzundurlar, işlenmeleri sırasında kısalırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum