Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651961

Aşağıdakilerden hangisi diploid organizma tiplerinden değildir?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Anöploidi

Tetrazomi


Yanıt Açıklaması:

Diğer şıklarda verilenler diploid organizma tiplerindendir. Ancak Anöploidi bir ya da birden fazla kromozomun eksilmesi veya fazlalığı anlamına gelmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum