Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68137

Genetiğin alt dallarından hangisi Aktarım genetiği olarak da bilinir?


Moleküler genetik
Klasik (temel) genetik
Populasyon genetiği
Kantitatif genetik
Hücre genetiği

Yanıt Açıklaması: Klasik (temel) genetik: Fiziksel karakterlerin bir nesilden diğer nesile nasıl aktarıldığı, karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Aktarım genetiği adı da verilen bu alanda genellikle birkaç nesil boyunca gözlem yapılarak deneyler tasarlanır ve karakterlerin fenotipteki dağılımları gözlenir.
Yorumlar
  • 0 Yorum