Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #646925

Aşağıdakilerden hangisi pürin bazlarının ortak özelliklerinden biridir?


Tek halkadan oluşmaktadırlar.

Karbonil grubu içermektedirler.

İmidazol halkası içermektedir.

Düz zincirli bir kimyasal yapıya sahiptirler.

Pirol halkası içermektedirler.


Yanıt Açıklaması:

Azotlu bazlar, pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Bu baz grupları kimyasal yapıdaki bazı farklılıklardan dolayı iki şekilde adlandırılmıştır. Kimyasal yapıları incelendiğinde, pirimidinler sadece tek bir altıgen halkaya sahipken, pürinlerin yapısında bu halkaya bağlanmış olan beşli bir imidazol halkası göze çarpmaktadır. Dolayısıyla düz bir zincirden oluşmamaktadır. Ayrıca pirimidinlerin tümü karbonil içerirken pürinlerden sadece guanin içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum