Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651967

Bir canlının 2n kromozoma sahip olması gerekirken, 2n-2 kromozomu vardır. Bu canlı aşağıda verilenlerden hangi tipte bir canlıdır?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Anöploidi

Tetrazomi


Yanıt Açıklaması:

Söz konusu canlının 2 kromozomu eksiktir. Nullizomi (nullizomik hücre/birey): Homolog kromozom çiftinin (her ikisinin de) eksik olması durumudur. Diğer bir deyişle kromozom seti 2n-2dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum