Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653437

I.DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılması demektirII.Genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin çoğaltılmasını sağlarIII.Üç aşama sonunda bir kalıp DNA’daki hedef bölgenin ikiye katlanması sağlanmaktadırPCR tekniği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

PCR DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılması demektir, I yanlıştır. PCR tüm genom yerine, sadece genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin çoğaltılmasını sağlamaktadır, II doğrudur. PCR’ın üç aşamasından oluşan her bir döngüde DNA miktarı iki katına çıkmaktadır, III doğrudur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum