Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68097

DNA da transkripsiyonun başlangıcında görev yapan özel diziye ne ad verilir?


Helikaz
Regülatör
Promotör
İntron
Ekson

Yanıt Açıklaması: RNA polimeraz enzimi DNA’dan RNA’nın sentezlenmesini sağlar. RNA polimeraz pek çok özelliği açısından DNA polimeraza benzer, fakat RNA sentezinin başlangıçında bir primere ihtiyaç duymaz. RNA polimeraz genin özgül noktalarına bağlanarak transkripsiyona başlar. Gen üzerinde yer alan bu özel dizilere promotör denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum