Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68103

Fenotipik olarak bir birey ile aynı özellikleri taşıyan birbirine tıpa tıp benzeyen fertlere ne ad verilir?


İzotip
Resesif
Çekinik
Fenotip
Genotip

Yanıt Açıklaması: İzotip
Yorumlar
  • 0 Yorum