Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #594181

Biyoreaktör hayvanların üretimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Bazı insan proteinleri ile ilgili genler aktarılarak elde edilmektedirler.

II- Mikroenjeksiyon yöntemi ile üretilmektedirler.

III- Biyoreaktör amaçlı üretilen transgenik hayvanlar en sık tarım ile ilgili kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.

IV- Çok miktarda rekombinant protein üretmektedirler.


I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Biyoreaktör amaçlı üretilen transgenik hayvanlar en sık eczacılık ile ilgili (büyüme hormonları, insan fibrinojeni ,insan serum albümini, pro-insulin vb.) kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır. III dışındaki diğer maddeler doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum