Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651662

Sentezlenen RNA primerinin serbest 3’OH grubuna hangi enzim tarafından nükleotitler eklenir ve DNA zinciri uzamaya başlar?


RNA Primeri

RNA Primaz

DNA Ligaz

DNA Polimeraz

DNA Giraz


Yanıt Açıklaması:

DNA polimerazın nükleotitleri ekleyerek polinükleotit zincirini uzatması için serbest bir 3’OH grubuna ihtiyacı vardır. Bu nedenle primaz enzimi tarafından DNA kalıp alınarak 5-15 nükleotit uzunluğunda bir RNA primeri sentezlenir. Sentezlenen RNA primerinin serbest 3’OH grubuna DNA polimeraz tarafından nükleotitler eklenir ve DNA zinciri uzamaya başlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum