Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652997

Holştayn sığırlarında görülen BLAD ve Citrullinemia hastalıklarında, mutant geni homozigot olarak taşıyan bireyler doğduktan kısa bir süre sonra ölmektedir.
Yukarıda açıklanan durum protein fonksiyonu üzerine etkilerine göre hangi mutasyon tipine örnek olarak verilebilir?


Fonksiyon kaybı mutasyonları

Fonksiyon artışı mutasyonları

Dominant negatif mutasyonlar

Letal mutasyonlar

Geriye-tersinir mutasyonlar


Yanıt Açıklaması:

Hastalığı taşıyan bireyler, doğduktan kısa bir süre sonra ölmektedir. Buna göre mutasyona uğrayan genin hayati bir fonksiyonu bulunmaktadır. Mutasyonların protein fonksiyonu üzerine etkileri düşünüldüğünde letal mutasyonlar oldukları anlaşılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum