Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68100

DNA replikasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Helikaz enzimi DNA çift sarmalını açar.
Sentezlenen yeni iplik 5’-3’ yönündedir.
Primaz enzimi tarafından RNA primeri sentezlenir.
Sentezlenen yeni iplik 3’-5’ yönünde sentezlenir.
Yeni sentezlenen kesikli DNA parçalarına Okazaki parçaları denir

Yanıt Açıklaması: Replikasyon DNA üzerinde yer alan replikasyon orjini adı verilen özel baz dizilerinin bulunduğu noktalarda başlar. Önce helikaz enzimi ile DNA çift sarmalı açılır. DNA denatürasyonu gerçekleşince tek zincire bağlanan proteinler ayrılan DNA ipliklerine bağlanır. Böylece ipliklerin yeniden birleşmesini önlenmiş olur. Oluşan replikasyon çatalında DNA ipliklerinden 3’-5’ yönünde uzanan kesintisiz iplikte, primaz enzimi tarafından 5-15 nükleotitden ibaret olan RNA primeri sentezlenir. Daha sonra RNA primerinin serbest 3’OH grubuna kalıp DNA daki bazın karşılığı olan baz DNA polimeraz tarafından getirilerek eklenir. Bu işlem replikasyon çatalının bir sonraki replikasyon çatalı ile karşılaşıncaya kadar kesintisiz olarak tüm DNA boyunca devam eder. Karşılaşma noktasında ise yeni sentezlenen ipliklerin uçları DNA ligaz ile birbirine eklenir. Sentezlenen yeni iplik 5’-3’ yönündedir. DNA’nın 5’-3’ yönünde uzanan ipliğinde ise sentez kesintili olarak devam eder.
Yorumlar
  • 0 Yorum