Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #414708

Kromozomların bünyelerinde bulundurdukları sentromerin yerleşimine göre (merkezden-uca) sınıflandırıldığında, sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Metasentrik, telosentrik
Metasentrik, akrosentrik
Metasentrik, akrosentrik, telosentrik
Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik
Telosentrik, submetasentrik, akrosentrik

Yorumlar
  • 0 Yorum