Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #594058

Aşağıda rekombinant DNA oluşturmak için uygulanan işlemler verilmiştir. Doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? I-  Hedef DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi,II- Kesilen parçanın farklı bir organizmanın DNA’sı ile birleştirilmesi,III- Hedef DNA parçasının verici organizmadan elde edilmesi,IV- Oluşan yeni DNA’nın direk olarak ya da vektör aracılığıyla bakteri gibi bir konak hücreye aktarılması


II-III-IV-I

I-II-III-IV

III-I-II-IV

IV-III-I-II

IV-III-II-I


Yanıt Açıklaması:

Doğru işlem sıralaması şu şekilde olmalıdır:

III-Hedef DNA parçasının verici organizmadan elde edilmesi,

I- Hedef DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi,

II- Kesilen parçanın farklı bir organizmanın DNA’sı ile birleştirilmesi,

IV-Oluşan yeni DNA’nın direk olarak ya da vektör aracılığıyla bakteri gibi bir konak hücreye aktarılması

Yorumlar
  • 0 Yorum