Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653801

Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişini inceleyen bilim dalı hangisidir?


Fitogenetik

Filogenetik

Sitogenetik

Farmakogenetik

İmmünogenetik


Yanıt Açıklaması:

Filogenetik teriminin sözlük anlamı, bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişidir. Bir grubun evrimsel tarihi, onun filogenisi olarak adlandırılmaktadır. Türler arasındaki ilişkiler, ırkların tarihi ve genetik çeşitlilik çalışmaları ise filogenetik çalışmalardır ve populasyonlar arasındaki fenotipik ve genetik farklılıkların belirlenmesini amaçlarlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum