Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593323

Aşağıdakilerden hangisi, bir kromozom içinde ya da homolog olmayan kromozomlar arasında kırılan parçaların karşılıklı olarak değişimini ifade etmektedir?


Delesyon

Duplikasyon

İnversiyon

Translokasyon

Yüzük yapısı oluşumu


Yanıt Açıklaması:

Delesyon (Silinme ; deletion (ingilizce)) : kromozomun bir parçasının eksilmesi ile sonuçlanmaktadır. Duplikasyon (kopyalama ; duplication (ingilizce)): kromozomda bir parçanın tekrarlanarak eklenmesidir. Inversiyon (tersini alma ; inversion (ingilizce)) : herhangi bir kromozom bölgesinde oluşan iki kırık nedeniyle serbest kalan kromozom parçasının ters dönerek yapışmasıdır. Yüzük yapısı oluşumu (ring formasyon : ring formation (ingilizce))  : kromozomun telomer kısımlarında meydana gelen kırılmalar sonucunda yapışkan uçlar oluşması ve kolların birbirine bağlanması sonucu meydana gelmektedir. Translokasyon (trans- : geçiş ; location (ingilizce) : konum) ise bir kromozom içinde ya da homolog olmayan kromozomlar arasında kırılan parçaların karşılıklı olarak değişimini ifade etmektedir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum