Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593888

Aşağıdaki terimlerden hangileri jel elektorforezi ile ilişkili değildir?


Tampon

Polimerizasyon

Mikroarray

Poliakrilamid

Anot


Yanıt Açıklaması:

Elektroforez işleminde elektrik akımını ileten bir tampon sıvı, kullanılmaktadır. Anot artı (+) yüklü iletken uçtur. Poliakrilamid jel elektroforezi, akrilamidin polimerize olması temeline dayanmaktadır. Bu dört terim jel elektroforezi ile ilişlikidir. Mikroarray, cam, plastik gibi küçük katı bir yüzey üzerine çok sayıda  probun belirli noktalara mikroskobik düzeyde tutturulmasıyla elde edilmektedir,jel elektroforezi ile ilişkili değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum