Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642154

Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştiren organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitakondri

Sentrozom

Ribozom

Golgi aygıtı

Kloroplast


Yanıt Açıklaması:

Kloroplastların hücre içerisindeki görevi mitokondrilerle benzerlik göstermektedir. Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştirmektedir. Mitokondriye bir diğer benzerliği ise kendisine ait bir DNA’sının bulunmasıdır. Ancak mitokondri ile karşılaştırıldığında kloroplastlar daha büyük ve daha karmaşık bir yapı oluşturmaktadırlar. Kloroplastlar aynı zamanda aminoasitleri, yağ asitlerini ve kendi zarlarının lipit bileşenlerini de sentezlemekle görevlidirler. Kloroplast bitki hücrelerine özgü bir organeldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum