Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #647161


Şekilde verilmiş olan kimyasal yapı, aşağıdaki organik bazlardan hangisine aittir?


Adenin

Guanin

Urasil

Timin

Sitozin


Yanıt Açıklaması:

Adenin ve guanin pürin grubunu oluştururken sitozin timin ve urasil pirimidin grubunu oluşturur. Kimyasal yapıları incelendiğinde pirimidinler sadece tek bir altıgen halkaya sahipten, pürinlerin yapısında bu halkaya bağlanmış olan beşli imidazol halkası göze çarpmaktadır. Şekildeki kimyasal yapı adenindir.

Yorumlar
  • 0 Yorum