Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653452

Protein yıkılması sonucu oluşan ve DNA’da kırılmalara yola açan amin bileşiğine ne ad verilir?


Oligonükleotit

Agaroz

Akrilamid

Piperidin

Poliakrilamid


Yanıt Açıklaması:

Piperidin, proteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiğidir ve DNA’da kırılmalara yol açar. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum