Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1159010

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalına .......... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Biyomedikal

Biyofizik

Biyokimya

Biyoteknoloji

Biyoistatistik


Yanıt Açıklaması:

Biyomedikal: Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum