Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #594249

Aşağıdakilerden hangisi bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişi anlamında kullanılan terimdir?


Metagenomik

Sitogenetik

Genetik mühendisliği

Filogenetik

Transgenik


Yanıt Açıklaması:

Filogenetik teriminin sözlük anlamı, bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişidir. Bir grubun evrimsel tarihi, onun filogenisi olarak adlandırılmaktadır. Türler arasındaki ilişkiler, ırkların tarihi ve genetik çeşitlilik çalışmaları ise filogenetik çalışmalardır ve populasyonlar arasındaki fenotipik ve genetik farklılıkların belirlenmesini amaçlarlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum