Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #646868

Aşağıdakilerden hangisi DNA zincirinde eşleşebilen baz çifti olabilir?


Urasil- Adenin

Guanin- Sitozin

Urasil-Timin

Adenin- Guanin

Sitozin- Timin


Yanıt Açıklaması:

DNA yer alan guanin, timin, adenin ve sitozin bazları guanin- sitozin ve adenin- timin çiftleri şeklinde eşleşir. Urasil ise RNA’da bulunan bir bazdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum