Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651389

I.DNA sarmalında iki ipliğin ayrılmasıyla başlar.
II.Mekanizmada pek çok protein ve enzim yer alır.
III.Ökaryotlarda prokaryotlara göre 20 kat daha hızlı gerçekleşir.
DNA replikasyonu ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

DNA’da replikasyonun başlaması için çift iplikli DNA sarmalında iki ipliğin ayrılması gerekir, I doğrudur. Pek çok protein ve enzimin yer aldığı oldukça karmaşık bir mekanizma ile gerçekleşen bu olay son derece kusursuz ve bir o kadar da hızlıdır, II doğrudur. Ökaryotlarda replikasyon hızı prokaryotlara göre 20 kat daha yavaştır, III yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum