Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651875

Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan, bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimlere ne ad verilir?


Mutasyon

Polimorfizm

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


Yanıt Açıklaması:

Mutasyon ve polimorfizm kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. Mutasyon, DNA’nın yapısında normalden farklılaşmaya neden olan ve sıklık bakımından polimorfizmden daha nadir görülen genetik değişimleri kapsarken; polimorfizm populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan, bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimleri ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum