Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68115

Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumuna ne ad verilir?


öploidi
anoplpidi
trizomi
monozomi
Haploidi

Yanıt Açıklaması: Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumu öploidi (euploidy) olarak ifade edilmektedir. Kromozom setinin sayısına göre de tiplere ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle, tek bir kromozom seti içeren haploid (n), bir çift set içeren ise diploid (2n) yapıda olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum