Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1158490

Canlılarla ilgili biyokimyasal işlemlerin canlı üzerinde değil de yapay ortamda, örneğin petri kabında, deney tüplerinde yapılmasına .................... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


İn vivo

İn vitro

PCR

RAPD

Polimerizasyon


Yanıt Açıklaması:

İn vitro: Canlılarla ilgili biyokimyasal işlemlerin canlı üzerinde değil de yapay ortamda, örneğin petri kabında, deney tüplerinde yapılması.

Yorumlar
  • 0 Yorum