Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642078

Prokaryotik hücre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bazı prokaryotlarda hücre duvarı bulunmayabilir.

Prokaryot mikroorganizmalar zarlı organel içermemekle birlikte bazı durumlarda plazma zarı girintili çıkıntılı bir özellik gösterebilir.

Prokaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde çeşitli kimyasal maddeler, metabolitler ve ribozomlar bulunmaktadır.

Mavi-yeşil algler ve mor bakteriler, prokaryot hücrelere örnektir.

Mavi-yeşil algler ve mor bakteriler, fikobilozom içermezler.


Yanıt Açıklaması:

Mavi-yeşil algler ile mor bakterilerde fikobilozom adı verilen ve fotosentez yapmaya yarayan ışık pigmentleri bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum