Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #646428

Aşağıdakilerden hangisi “hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmeleri” durumunu ifade etmektedir?


Fertilizasyon

Sinapsis

Flow cytometry

Abort

Servis periyodu


Yanıt Açıklaması:

Servis periyodu, bir ineğin doğum yaptıktan sonra başlayıp gebe kalıncaya kadarki geçen süreyi tanımlar. Abort, YO genotipine sahip hayvanlarda görülen düşük durumunu ifade eder. Flow cytometry, hücre ve kromozom gibi mikroskobik parçacıkların tanımlanması ve sayılması amacıyla kullanılan laser ve elektrik donanımlı bir cihazı ifade eder. Fertilizasyon, erkek ve dişi gametlerin bir araya gelmesidir. Sinapsis ise hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmelerini ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum