Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #646506

I. Cinsiyet kromozomu taşımayan bir spermatozooitin X taşıyan bir yumurta ile birleşmesi
II. Cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresinin X kromozomu taşıyan bir erkek gamet hücresinin birleşmesi
III. Y kromozomu taşıyan bir erkek gamet gücresi ile cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresinin birleşmesi
Yukarıda verilen durumların hangisinde/hangilerinde turner sendromlu bir birey oluşur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Cinsiyet kromozomu taşımayan bir spermatozooit X taşıyan yumurta ile birleşirse XO genotipinde Turner sendromlu kısır bir dişi olacaktır. Turner sendromu aynı zamanda cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresi ve X kromozomu taşıyan bir erkek gamet hücresinin birleşimiyle de meyana gelmektedir. Y kromozomu taşıyan bir erkek gamet hücresi cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresi ile birleşirse YO genotipine sahip olmakta ve düşük (abort) oluşmaktadır. I ve II. önermeler doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum