Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652648

Önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip farklı bir aminoasit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyonlara ne ad verilir?


Çerçeve kayması mutasyonları

Yanlış anlam mutasyonları

Sessiz mutasyonlar

Nötral mutasyonlar

Anlamsız mutasyonlar


Yanıt Açıklaması:

Çerçeve kayması mutasyonları; DNA’dan RNA’ya aktarılan ve bir amino asidi ifade eden 3’lü okuma çerçevesini değiştiren mutasyonlardır. Tek baz değişiklikleri farklı amino asitlerin kodlanmasına ve sentezlenmesine yol açıyorsa, söz konusu protein ve fonksiyonunu da değiştireceği için bu tür mutasyonlara yanlış anlam (missense) mutasyonları adı verilmektedir. Eğer mutasyon, genin kodladığı proteinin yapısında veya fonksiyonunda herhangi bir değişiklik oluşturmuyorsa sessiz veya nötral mutasyon olarak isimlendirilir. DNA’nın kodlanan bölgelerinde meydana gelen mutasyonlardır. Nötral mutasyonlar önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip farklı bir aminoasit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyonlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum