Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68052

Genomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle fenotipe farklı yansımasına ne ad verilir?


İzodizomi
Heterodizomi
Epigenetik
Additif etki
Nicel kalıtım

Yanıt Açıklaması: Genomik damgalama (imprinting) Mendel dışı kalıtımın diğer bir örneğidir. Klasik kalıtımda olduğu gibi, bir özellik için genler yavru nesile her iki ebeveynden de geçer. Bununla birlikte, aktarımdan önce bu genler, ifadelendirme seviyelerini değiştirerek epigenetik olarak işaretlenirler. Bu durum Mendelin birinci kanunun dağılma kuralı ile çelişmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum