Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644823

Tavşanlarda rex tüylü olma özelliği çekinik bir gen “r1” tarafından belirlenir. Gene aynı özelliği belirleyen fakat başka bir lokusta olan “r3” geni vardır. Bu genler çekinik olduklarından rex tüylülüğü belirleme özelliklerini homozigot oldukları zaman gösterirler. Bu genlerin heterozigot birleşimlerinde normal tüylülük görülmektedir. Farklı lokustaki bu çekinik genlerin tüm fenotipik birleşimlerindeki bu özelliklere ne ad verilir?


Resesif epistazis

Dominant epistazis

Çifte çekinik epistazis

Çifte baskın epistazis

Hem baskın hem de çekinik epistazis


Yanıt Açıklaması:

Farklı lokustaki bu çekinik genlerin tüm genotipik birleşimlerindeki bu özellikler çifte çekinik epistazis olarak adlandırılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum