Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651429

DNA’da replikasyonun başlaması için çift iplikli DNA sarmalında iki ipliğinin ayrılması gerekir. İpliklerin birbirinden ayrıldığı yerde …………. oluşur ve açılan bu noktadan başlayarak her iki ipliğin karşısına yeni iplik sentezlenir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Replikasyon orjini

Replikasyon çatalı

Ter

Kodon

Antikodon


Yanıt Açıklaması:

Replikasyon sırasında birbirinden zıt yönde ilerleyen iki replikasyon çatalı oluşur ve bu çatallar tüm kromozom replike oluncaya kadar atasal DNA üzerinde ilerler, birbiriyle karşılaştıkları noktada birleşirler. Her iki çatalın birleştiği bu özel sonlanma noktalarına ter denir. Replikasyon çatalının oluştuğu bu özel bölgelere replikasyon orjini denir. Genetik şifre, DNA’dan aktarıldıktan sonra m-RNA üzerinde her biri bir aminoasiti temsil eden üçlü nükleotitlerle kodlanmaktadır. Bu üçlü nükleotit dizilerine kodon denir. Kodonların t-RNA’daki karşılığına ise antikodon denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum