Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651826

Ribozomlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

Her hücrenin ribozom sayısı eşittir.

Prokaryot ve ökaryot ribozomları birbirine çok benzer yapıdadır.

Ribozom yapısında r- RNA ve çeşitli ribozomal proteinler bulunur.

Ökaryotlarda ribozom büyüklüğü 80S olup, küçük alt birim 40S, büyük alt birim 60S dir.


Yanıt Açıklaması:

Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Hücrenin fonksiyonuna göre sahip olduğu ribozom sayısı değişir. Protein sentezinin fazla yapıldığı hücrelerde ribozom sayısı diğer hücrelere göre daha fazladır. Prokaryot ve ökaryot ribozomları birbirine çok benzer yapıdadır. Yapısında rRNA ve çeşitli ribozomal proteinler bulunmaktadır. Ribozomda gerçekleşen reaksiyonlarda peptid bağı oluşumunu katilizleyen makro molekülün rRNA olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ribozom büyük ve küçük alt birimden oluşur. İki alt birimin birleşmesiyle oluşan yapıya monozom denir. Prokaryotlarda ribozom büyüklüğü 70S olup, küçük alt birim 30S, büyük alt birim 50S dir. Ökaryotlarda ribozom büyüklüğü 80S olup, küçük alt birim 40S, büyük alt birim 60S dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum