Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68048

Heterozigot yapıdaki (AaBb) F1’ ler kendi aralarında birleştirildiğinde ise F2 neslinde, genotipik yapı, dağılım oranı aşağıdakilerden hangisidir?


9:3:3:1
5:5:3:3
9:4:2:1
9:5:1:1
8:4:2:2

Yanıt Açıklaması: Mendel kanunlarına göre; “AABB” ve “aabb” genetik yapılı iki bireyin dihibrid birleştirilmesi sonucu oluşan F1 neslinde, “AaBb” genotipinde yavrular oluşmaktadr. Heterozigot yapıdaki (AaBb) F1’ ler kendi aralarında birleştirildiğinde ise F2 neslinde, 16 birleşimde oluşturan 9 farklı genotip açığa çıkmaktadır. Bu genotipik yapı, dağılım oranı 9:3:3:1 olan 4 farklı fenotipte kendisini göstermektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum