Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68096

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda doğrudan görev almaz?


mRNA
Ribozom
tRNA
İntron
Aminoasitler

Yanıt Açıklaması: Translasyonda görev alan organel ve makro moleküller; Ulak RNA (mRNA), Ribozom, Taşıyıcı RNA (tRNA), Aminoaçil sentetaz enzimi, aminoasitler.
Yorumlar
  • 0 Yorum