Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68110

Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan ve %1 veya daha fazla sıklıkla ortaya çıkan, bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimlere ne ad verilir?


Mutasyon
Polimorfizm
İnversiyon
Transversiyon
Transisyon

Yanıt Açıklaması: Mutasyon, DNA’nın yapısında normalden farklılaşmaya neden olan ve sıklık bakımından polimorfizmden daha nadir görülen genetik değişimleri kapsarken; polimorfizm populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan (%1 veya daha fazla), bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimleri ifade etmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum