Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #414393

Ökaryotik hücrelerdeki kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ökaryotik hücrelerde kromozomlar otozomal ve cinsiyet kromozomları olarak ayrılmaktadır.
Otozomal kromozomlar dışında iki adet cinsiyet kromozomu bulunmaktadır.
Y kromozomu, X kromozomuna göre daha büyüktür ve daha fazla sayıda gen bulundurmaktadır.
Memelilerde bu kromozomlar X ve Y kromozomları olarak tanımlanmaktadır.
Y ve X kromozomun benzeşim gösterdiği küçük bir bölge vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum