Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #428184

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Vektör 
Belirteç 
Pronüklei  
Mikrosatellit 
Biyoreaktör 

Yorumlar
  • 0 Yorum