Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593912

Aşağıda verilen İngilizce kısaltmalardan hangisi  hayvancılık çalışmalarında belirteç olarak kullanılan, Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türüdür?


RAPD

RFLP

AFLP

SNP

PAGE


Yanıt Açıklaması:

PAGE Poli Akrilamid Gel Elektroforesis in kısaltmasıdır, elektroforez işleminde kullanlmaktadır.

AFLP:  Çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizmi (amplified fragment length polymorphism)

RAPD : Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması (random amplified polymorphic dna)

RFLP:Kesilmiş parçacık uzunluk polimorfizmi (restriction fragment length polymorphism)

SNP : Tekli nükleotit polimorfizmi (TNP; single nucleotide polymorphism,) Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türüdür. Bu tek bazlık farklılıklar, bazı hayvanların farklı görünmesinin, bazı hayvanların hastalıklara dirençli olmasının ya da davranış

farklılıkları olmasının sebebi olabilmektedir. Genomun herhangi bir bölgesinde olabilirler

ve sayıları her 1000-1500 baz da bir olacak şekilde 2-3 milyon arasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum