Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #646882

I. Guanin
II. Timin
III. Adenin
IV. Sitozin
Yukarıda verilen bazlardan hangileri pirimidin bazları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve IV

I ve II

II ve IV

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Azotlu bazlar, pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Bu baz grupları kimyasal yapıdaki bazı farklılıklardan dolayı iki şekilde adlandırılmıştır. Kimyasal yapıları incelendiğinde, pirimidinler sadece tek bir altıgen halkaya sahipken, pürinlerin yapısında bu halkaya bağlanmış olan beşli bir imidazol halkası göze çarpmaktadır. Adenin ve guanin, pürin grubunu oluştururken sitozin, timin ve urasil ise pirimidin grubunu oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum