Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1137668

  1. XY
  2. XX
  3. XXY
  4. YO

Hangileri memelilerde spermatogenezis ya da oogenezis sırasında cinsiyet kromozomlarının kardeş hücrelere az ya da daha fazla olarak dağılması sonucunda oluşan gametlerdeki cinsiyet kromozomlarıdandır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Spermatogenezis ya da oogenezis sırasında cinsiyet kromozomlarının kardeş hücrelere az ya da daha fazla olarak dağılması sonucunda oluşan gametlerdeki cinsiyet kromozomları da olması gerekenden farklı sayılarda olacaktır. Bu olaya bağlı olarak XXXX, XXX, XYY, XXY, XO, YO (“O” cinsiyet kromozomu yok anlamındadır) şeklinde XX ve XY genotiplerinden farklı değişik genotipler oluşmaktadır. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum