Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #428186

Transkripsiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


RNA kalıp olarak kullanılır.
DNA kalıp olarak kulanılır.
Transkripsiyon sonrası mRNA oluşur.
Hem prokaryot hemde ökaryot hücrede gözlenir.
RNA polimerazın aktivitesi ile gerçekleşir.

Yorumlar
  • 0 Yorum