Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593093

Aşağıdakilerden hangisi, önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip, farklı bir amino asit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyondur?


Yanlış anlam mutasyonu

Nötral mutasyon

Letal mutasyon

Çerçeve kayması mutasyonu

Anlamsız mutasyon


Yanıt Açıklaması:

Nötral (neutral (ingilizce) : etkisiz) mutasyonlar, önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip (hidrofobik veya asidik) farklı bir amino asit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyonlardır. Böylece oluşan proteinin fonksiyonu değişmemektedir. Örneğin : Lösin amino asidini kodlayan GAA kodonunun 1. Nükleotidinde meydana gelen guaninden sitozine dönüşüm CAA kodonunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kodon ise Valin amino asidini kodlamaktad›r. Ancak Lösin ve Valin benzer kimyasal özelliklere sahip oldukları için oluşan protein, farklı amino asit dizilimi içerse bile, fiziksel ve kimyasal olarak değişime uğramadığından fonksiyon kaybı olmamaktadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum