Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645716

I. W
II. X
III. Y
IV. Z
Yukarıdakilerden hangileri memelilerde cinsiyete bağlı kromozomlardır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Memeliler için cinsiyet genleri X ve Y kromozomu üzerinde bulunan genlerdir. Z ve W kromozomunda ise kanatlılar için cinsiyet genleri bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum