Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645741

Cinsiyetin otomatik olarak dıştan bakmayla belirlenmesi olayı hangisidir?


Hemizigoziti

Pseudoautosomal

Sinapsis

Huntington

Oto sexing


Yanıt Açıklaması:

Oto sexing otomatik olarak cinsiyetin belirlenmesidir. Z kromozomu üzerinde taşınan renk gibi bazı özelliklerden yararlanarak cinsiyetin belirlenmesi olayıdır. Baskın geni tek Z kromozomunda taşıyan dişi kanatlıların, çekinik geni homozigot olarak taşıyan erkek kanatlılar ile yapılan çiftleştirme programlarında dişi yavrular çekinik geni taşıdıklarından erkek yavrularda heterozigot olarak baskın genin etkisi görülür ve cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılabilir. Bu bir oto sexing olayıdır. Yani cinsiyetin bir anlamda otomatik olarak dıştan bakmayla belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum